Fortsatt stor vapenexport till icke-demokratier

Idag presenterade myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) statistik över krigsmaterielexporten under 2014. Svenska Freds granskning av det statistiska underlaget visar att vapenexporten till icke-demokratier fortsatt är omfattande.

2014 exporterade Sverige krigsmateriel för totalt 8 miljarder kr, en minskning med 33 procent jämfört med året innan, enligt ISP. De största mottagarländerna var USA, Norge, Thailand, Storbritannien och Indien.

Läs mer om Svenska Freds granskning här: http://www.svenskafreds.se/fortsatt-stor-vapenexport-till-icke-demokratier